Missie/visie

Missie

CSC benadert haar klanten vanuit een holistische visie. Wij empoweren onze klanten om zelf verantwoordelijkheid voor hun eigen leven te nemen, (weer) in zichzelf te geloven, hulp te vragen èn te kunnen ontvangen.

Visie

CSC beoogt met haar holistische werkwijze een vermindering van problematieken te realiseren binnen de huidige maatschappij.

CSC geeft haar cliënt inzicht in zijn manier van handelen en daarmee inzicht in wat hij kan doen om oplossingsgericht te denken en handelen.

CSC heeft als ambitie dat ieder mens het doel van het leven inziet en weer in zijn eigen kracht gaat staan.

Wij denken in termen van een multiculturele samenleving en diversiteiten waar ruimte is voor iedereen. Wij werken aan onze deskundigheid middels opleidingen, trainingen, cursussen, intervisie en supervisie. Wij hebben een ethische beroepscode waar wij ons aan houden en we werken volgens de richtlijnen van de privacywetgeving.