Praktijkvoorbeelden

Praktijk- voorbeelden

Voorbeeld 1: transgender vrouw

Een transgender die getransformeerd is van man naar vrouw, is vanwege onvoldoende begeleiding in een isolement geraakt.

Deze vrouw is vóór, tijdens en na het proces van haar transformatie nauwelijks begeleid en gesteund door deskundigen en door haar netwerk. De weinige hulpverlening die ze heeft gehad is een korte periode van een 1-uur durend gesprek geweest.

Mevrouw voelt zich niet gelukkig; ze vindt dat ze niet de vrouw is geworden die ze voor ogen heeft gehad. Haar uiterlijk en stem vertonen nog veel mannelijke trekken, waardoor ze zich steeds geconfronteerd voelt met haar mannelijke verleden. Deze vrouw heeft enorm tegen haar leven na haar transformatie op gezien. Ze heeft naast haar ´mislukte´ transformatie bijkomstige psychische problematieken ontwikkeld. De hulpverlening heeft deze problematieken niet in de hulpverlening meegenomen.

Na een intake- en kennismakingsgesprek is er met mevrouw eerst gewerkt aan een vertrouwensrelatie. Vervolgens is er geluisterd naar het verhaal achter het probleem en gevraagd naar haar wensen. Aan de hand daarvan is er samen met mevrouw een plan van aanpak gemaakt; zijn er in samenspraak met mevrouw doelen opgesteld. Door wat mevrouw heeft meegemaakt in haar vorige hulpverleningstraject heeft mevrouw ontdekt dat ze binnen het platform CSC als ervaringsdeskundige voor de transgenders en hun netwerk naar buiten wil treden. CSC activeert haar om haar doelen en wensen te bereiken.

Voorbeeld 2: alleenstaande moeder

Een alleenstaande moeder met een licht verstandelijke beperking (LVB) heeft twee kinderen van
7 en 8 jaar. Er zijn momenteel 15 hulpverleners actief in dit gezin die vooral de kinderen begeleiden. Voor de moeder is dit niet meer te overzien.

Bij CSC staat in de hulpverlening de moeder centraal om eerst in haar eigen kracht te staan. Hulpverlening voor de kinderen loopt parallel aan de hulpverlening van moeder. Zowel de coach van moeder als de coach van de kinderen houden nauw contact met elkaar.

Het Cosmos Spirit Centre (CSC) zorgt in zo’n situatie voor 1 hulpverlener die de regie heeft. Deze hulpverlener zorgt voor onderling contact, afstemming en overleg tussen de betrokken partijen.